Pravila nagradnih iger in splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Beautyfullbloga

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator Vstanem d.o.o., Obirska ulica 23a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro v skladu s temi pravili. Nagradna igra traja kot je zapisano v zapisu nagradne igre. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Beautyfullblog.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri, ki poteka na spetni strani www.beautyfullblog.si ali Facebook strani Beautyfullblog ali Instagram profilu Beautyfullblog, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oz. zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri sodeluje vsak, ki zadovoljuje pogoje sodelovanja nagradne igre določene v objavi nagradne igre. S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN NAGRADE

Za sodelovanje v nagradni igri morate izpolniti pogoje objavljene v zapisu (objavi) nagradne igre. Vsak posameznik lahko z enim profilom/ kometarjem sodeluje večkrat, a prejme lahko samo eno nagrado. Nagradna igra se zaključi kot je določeno v objavi nagradne igre.

4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

V nagradnem skladu so nagrade navedene in predstavljene v zapisu nagradne igre. Vrednost ene nagrade ne presega 42,00 €. V kolikor posamezna nagrada presega 42,00, bo to v objavi posebej označeno, nagrajenec pa mora obračunati in plačati akontacijo dohodnine po stopnji 25% in davčnemu organu predložiti obrazec REK-2.

Organizator bo med vsemi sodelujočimi v roku 5 delovnih dni od zaključka nagradne igre v poslovnih prostorih organizatorja izžrebal nagrajence/a. Na žrebanju bo prisotna 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator. Imena nagrajencev bodo v roku 5 delovnih dni od izbora objavljenav zapisu, ki je objavil nagradno igro. Nagrajenci morajo v roku 5 delovnih dni od razglasitve rezultatov na elektronski naslov [email protected] poslati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko in kraj pošte ter davčno številko. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, mu organizator nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem stavku, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za namene neposrednega trženja. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali prek e-naslova zahtevajo, da v 10 delovnih dneh od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

6. AVTORSKE PRAVICE DO POSLANIH FOTOGRAFIJ

Vsak sodelujoči jamči, da je posredovana fotografija njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorjev pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena nagradnega natečaja v skladu s pravili organizatorjev.

Sodelujoči neodplačno dovoljuje organizatorju javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje vsebine.

Na fotografijah ne sme biti tretjih oseb, razen če ima avtor njihovo soglasje. Organizator do tretjih oseb nima nobenih finančnih, moralnih ali kakršnih koli drugih obveznosti o. odgovornosti.

7. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.beautyfullblog.si ali na Facebook strani Beautyfullblog. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne strani www.beautyfullblog.si ali e-naslova [email protected],
  • Facebook strani Beautyfullblog, Instagram profila Beautyfullblog ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,
  • vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

 

E-novice

What do you think?

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

1 Comments